ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2019-09-11 15:33:37
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2019-09-10 13:52:07
Numer
595631-N-2019
Temat
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2019-09-10 12:32:15
Numer
595515-N-2019
Temat
„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Oddziału noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-59/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2019-09-10 15:03:50
Numer
595393-N-2019
Temat
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2019-09-09 13:04:22
Numer
594503-N-2019; 540192165-N-2019
Temat
Wykonanie drewnianego pomostu na terenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy Jeziorze Wilkowskim
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2019-09-09 15:07:08
Numer
595154-N-2019
Temat
WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2019-09-09 08:13:54
Numer
594150-N-2019
Temat
Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2019-09-06 08:59:58
Numer
594097-N-2019
Temat
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2019-09-06 12:12:30
Numer
594234-N-2019
Temat
Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2019-09-05 14:33:25
Numer
593849-N-2019
Temat
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 239 w miejscowości Miodnica
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2019-09-05 13:51:48
Numer
593841-N-2019
Temat
Budowa trybuny nr 1 i oświetlenia na stadionie miejskim w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2019-09-04 23:08:47
Numer
593377-N-2019
Temat
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki."
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2019-09-03 09:45:06
Numer
592371-N-2019
Temat
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2019-08-30 11:45:28
Numer
591621-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1 oraz w pracowni Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 - 2
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2019-08-30 13:04:03
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2019-08-30 10:11:21
Numer
Temat
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2019-08-22 13:16:38
Numer
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2019-08-14 10:10:39
Numer
Temat
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – II przetarg. 9/ZP-PN/2019
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2016-12-23 11:17:18
Numer
Temat
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji