ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-08-23 13:31:56
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola w Połupinie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-08-23 19:38:01
Numer
Temat
Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Kazachstan Ałmaty - World Food Tech
Nazwa jednostki
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-08-25 21:02:20
Numer
Temat
Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku w związku z realizacją od 01.09.2019 r. przez Gminę Pszczew / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie projektu 2.5. "Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie".
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-08-22 14:18:08
Numer
588532-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep – Osiedlowa, ul. Przylep – Akacjowa w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-08-22 08:49:57
Numer
587629-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-08-22 14:56:39
Numer
588847-N-2019
Temat
„Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-08-22 21:37:07
Numer
589047-N-2019
Temat
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-08-22 14:18:46
Numer
588748-N-2019
Temat
„Dostawa sprzętu endoskopowego, laparoskopowego oraz kardiomonitorów na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Oddział Urologii ” DZP 280-57-2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-08-22 10:54:56
Numer
588327-N-2019
Temat
„Termomodernizacja budynku żłobka - domu seniora w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-08-22 15:11:04
Numer
588990-N-2019
Temat
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-08-22 15:49:16
Numer
588761-N-2019
Temat
Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala im. Prof. Z. Religi w Słubicach (ZP/N/10/19) Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”. Projekt współfinansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – nr umowy POIS POIS.09.01.00-00-0268/18 z dnia 11 marca 2019 r.
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-08-22 10:50:26
Numer
588604-N-2019
Temat
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Olbrachtów
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-08-22 12:07:26
Numer
588389-N-2019
Temat
Modernizacja drogi i budowa chodnika na dz. nr 144/5 w miejscowości Rozłogi
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-08-22 11:41:41
Numer
588335-N-2019
Temat
Przebudowa ul. Paderewskiego w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-08-22 12:54:43
Numer
588448-N-2019
Temat
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-08-22 15:58:48
Numer
588223-N-2019
Temat
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - dokończenie prac budowlano-instalacyjnych.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-08-22 23:03:01
Numer
Temat
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji.
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-08-22 13:16:38
Numer
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-08-21 23:56:30
Numer
Temat
Zaproszenie do założenia oferty na zadanie pn. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-08-21 11:54:43
Numer
588136-N-2019
Temat
Tytuł Usługa serwisu i konserwacji wraz z uzupełnieniem systemu informatycznego dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM - ZP.270.19.2019.PN
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji