ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-09-25 10:17:49 In/SK.2300.43.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Górczynka w km 0+000 - 3+860, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
2 2017-09-25 10:25:56 In/SK.2300.44.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Opaskowy-Noteć w km 13+000 - 19+520 i 26+040 – 28+300, gm. Zwierzyn i Stare Kurowo Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
3 2017-09-25 10:31:18 In/SK.2300.45.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Strużka w km 0+000 - 1+700, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
4 2017-09-25 10:34:10 In/SK.2300.46.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Winniczek w km 0+000 - 3+000, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
5 2017-09-25 10:28:24 592449-N-2017 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Żary Zobacz
6 2017-09-25 12:38:30 592796-N-2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w sezonie 2017/2018 Powiat Świebodziński Zobacz
7 2017-09-25 14:50:28 592988-N-2017 Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
8 2017-09-22 10:59:48 Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie, o długości 0,117 km V Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
9 2017-09-22 22:00:03 Usługi cateringowe Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Zobacz
10 2017-09-22 22:13:43 592404-N-2017 Usługi przewozu Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Zobacz
11 2017-09-22 11:17:14 592076-N-2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu i artykułów biurowych do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” Powiat Świebodziński Zobacz
12 2017-09-21 14:13:42 591662-N-2017 „Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli – pracownia gastronomiczna z salą obsługi konsumenta i pracownia turystyczno – hotelarska – dostawy” Powiat Nowosolski Zobacz
13 2017-09-21 12:12:35 591041-N-2017 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”. Miasto Zielona Góra Zobacz
14 2017-09-21 23:58:01 591909-N-2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika” Gmina Skąpe Zobacz
15 2017-09-21 10:09:41 591378-N-2017 Przebudowa drogi gminnej nr 002002F w Starym Jaromierzu w km 0+000,00 – 0+866,67 Gmina Kargowa Zobacz
16 2017-09-20 12:36:34 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości położonej na działkach nr 160/2 , 160/1 ,26” Gmina Maszewo Zobacz
17 2017-09-20 15:11:09 591117-N-2017 Dostawa oprogramowania systemu powiadamiania, alarmowania i informowania w modelu usługowym wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Powiat Słubicki Zobacz
18 2017-09-20 09:44:50 590640-N-2017 Dostawa fabrycznie nowych obrabiarek i narzędzi oraz urządzeń do pracowni kształcenia zawodowego kierunków mechanicznych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” Powiat Świebodziński Zobacz
19 2017-09-20 14:49:35 591082-N--2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Gmina Bogdaniec Zobacz
20 2017-09-20 08:56:18 590627-N-2017 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Gmina Szprotawa Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu