ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-02-23 09:56:47 515495-N-2018 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej Miasto Żagań Zobacz
2 2018-02-23 08:49:25 521962-N-2018 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1. Gmina Kożuchów Zobacz
3 2018-02-23 09:15:21 522002-N-2018 Wykonanie instalacji c.o. i gazowej oraz kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr1. Gmina Kożuchów Zobacz
4 2018-02-23 18:55:52 522616-N-2018 Przebudowa ulicy Jeziornej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
5 2018-02-23 11:49:54 518231-N-2018 Przebudowa parkingów i drogi dojazdowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu Miasto Żagań Zobacz
6 2018-02-22 16:33:49 522032-N-2018 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019: ROBOTY UTRZYMANIOWE I AWARYJNE Powiat Strzelecko-Drezdenecki Zobacz
7 2018-02-22 12:10:49 521864-N-2018 WRG.271.9.2018 - PRZEBUDOWA DROGI NR 003532F WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KAŁAWIE Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
8 2018-02-21 14:50:57 Świadczenie usługi opiekuna grupy 8 uczniów IZS we Wschowie podczas wyjazdu, powrotu i odbywania kursu szkoleniowego pn' Podstawy systemów jakości w przemyśle spożywczym" Powiat Wschowski Zobacz
9 2018-02-21 14:49:55 Świadczenie usługi opiekuna grupy 9 uczniów IZS we Wschowie podaczs wyjazdu, powrotu i odbywania kursu szkoleniowego pn. " Warsztaty gastronomiczne Slow Food" Powiat Wschowski Zobacz
10 2018-02-21 14:46:28 Śwuadczenie usług cateringowych podaczas kursów szkoleniowych uczniów IZS we Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
11 2018-02-21 14:46:17 Wynajem pojazdu z kierowcą do przewozu uczniów IZS we Wschowie Powiat Wschowski Zobacz
12 2018-02-21 13:24:58 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj. lubuskie". Gmina Dąbie Zobacz
13 2018-02-21 09:01:34 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. Miasto Zielona Góra Zobacz
14 2018-02-21 14:00:45 ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.” Miasto Trzciel Zobacz
15 2018-02-21 14:41:20 521423-N-2018 Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli– rob. budowlane Powiat Nowosolski Zobacz
16 2018-02-21 11:26:30 Utrzymanie czystości oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej we wskazanych rejonach Miasta Gorzowa Wlkp. – WAD-VI.271.18.2018.BD Miasto Gorzów Zobacz
17 2018-02-20 09:18:50 519023-N-2018 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej.” [WAD-VI.271.15.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
18 2018-02-20 11:53:03 519306-N-2018 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze” Miasto Zielona Góra Zobacz
19 2018-02-20 13:53:58 520545-N-2018 Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola w MP 46 Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego Zobacz
20 2018-02-20 13:12:08 Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1145F w m. Wężyska w km 14+453 – 15+397 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu