ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-11-22 15:07:10 Dostawa materiałów i sprzętu biurowego do pracowni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie oraz sprzętu biurowego dla pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim Powiat Krośnieński Zobacz
2 2017-11-22 16:26:18 Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX. Gmina Skwierzyna Zobacz
3 2017-11-22 15:08:04 620520-N-2017 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Powiat Słubicki Zobacz
4 2017-11-22 11:16:59 620142-N-2017 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim. Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2017-11-22 13:14:43 620273-N-2017 „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018 roku” Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
6 2017-11-22 09:45:37 619921-N-2017 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice na 2018 r. Gmina Tuplice Zobacz
7 2017-11-22 14:00:09 619401-N-2017 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
8 2017-11-22 14:23:53 620559-N-2017 Modernizacja odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Bożnów ZP.272.21.2017 Powiat Żagański Zobacz
9 2017-11-22 09:09:50 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny Miasto Zielona Góra Zobacz
10 2017-11-21 09:45:51 619323-N-2017 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
11 2017-11-21 11:02:48 „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do leczenia tlenkiem azotu na potrzeby Oddziału Noworodków WS SP ZOZ w Nowej Soli” DZP 280-112/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
12 2017-11-21 13:29:07 DZP-280-113/2017 Sukcesywne dostawy zestawu wyposażenia strzykawki automatycznej (Acist CMS 2000) oraz drobnego sprzętu do koronarografii i PTCA na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-113/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
13 2017-11-21 11:24:32 619239-N-2017 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina Lubrza Zobacz
14 2017-11-21 12:04:21 619312-N-2017 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1410F (ul. Parkowa) w miejscowości Santocko - Gmina Kłodawa Powiat Gorzowski Zobacz
15 2017-11-21 14:57:07 619243-N-2017 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
16 2017-11-21 10:52:32 619289-N-2017 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody Gmina Brody Zobacz
17 2017-11-21 19:26:52 PSPT/1/17/18 - nie podlega publikacji Oferta na dostawę artykułów spożywczych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Gmina Wiejska Żagań Zobacz
18 2017-11-20 17:30:09 619134-N-2017 Dostawa i wyposażenie żłobka przy przedszkolu miejskim “Bajka” w Witnicy (znak sprawy:WI.271.22.2017) Gmina Witnica Zobacz
19 2017-11-20 15:49:58 619174-N-2017 Dostawa sprzętu sieciowego oraz rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięciu lokalizacjach zdalnych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Powiat Słubicki Zobacz
20 2017-11-20 14:31:57 618961-N-2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy – II etap Gmina Gozdnica Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu