ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-02-13 14:26:33 Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu i Studium Uwarunkowań Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz zaświadczenie o rewitalizacji. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
162 2018-02-13 13:38:37 Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
163 2018-02-13 13:27:04 Zajęcie Pasa Drogowego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
164 2018-02-13 10:46:32 Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru Urząd Marszałkowski Zobacz
165 2018-02-13 10:05:19 Informacja o wyrobach zawierających azbest Urząd Marszałkowski Zobacz
166 2018-02-13 09:34:28 Ustalenie prawa do przydziału lub zamiany mieszkania Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
167 2018-02-09 14:17:55 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
168 2018-02-09 14:16:19 Usunięcie drzew/krzewów Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
169 2018-02-09 13:56:27 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
170 2018-02-09 13:37:46 Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
171 2018-02-09 13:29:51 Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
172 2018-02-09 13:20:16 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
173 2018-02-09 13:05:53 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
174 2018-02-09 12:49:11 Wydawanie materiałów promocyjnych z Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
175 2018-02-09 12:33:29 Podział Nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
176 2018-02-09 12:23:29 Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
177 2018-02-09 12:16:24 Sprzedaż nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
178 2018-02-09 11:27:32 Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
179 2018-02-09 11:16:22 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
180 2018-02-09 11:05:15 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu