ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-06-06 13:32:15 Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie za okres odbywanego ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Gmina Żary Zobacz
162 2018-06-06 13:32:14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
163 2018-06-06 13:32:14 Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
164 2018-06-06 13:32:14 Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poświadczona za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
165 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Gmina Żary Zobacz
166 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Gmina Żary Zobacz
167 2018-06-06 13:32:14 Podział nieruchomości Gmina Żary Zobacz
168 2018-06-06 13:32:14 Wykup lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
169 2018-06-06 13:32:14 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki Gmina Żary Zobacz
170 2018-06-06 13:32:14 Przydział lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
171 2018-06-06 13:32:14 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
172 2018-06-06 13:32:14 Najem lokalu użytkowego Gmina Żary Zobacz
173 2018-06-06 13:32:14 Przyznanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania Gmina Żary Zobacz
174 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Żary Zobacz
175 2018-06-06 13:31:11 Potwierdzenie okresów istnienia gospodarstw rolnych w latach ubiegłych Gmina Żary Zobacz
176 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie złomu lub wywrotu Gmina Żary Zobacz
177 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew Gmina Żary Zobacz
178 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Gmina Żary Zobacz
179 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gmina Żary Zobacz
180 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu