Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2018-03-01 13:06:46 Zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski Zobacz
162 2018-03-01 13:02:00 Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części Urząd Marszałkowski Zobacz
163 2018-03-01 12:55:41 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Urząd Marszałkowski Zobacz
164 2018-03-01 12:35:29 Zezwolenie na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami Urząd Marszałkowski Zobacz
165 2018-03-01 12:27:09 Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów Urząd Marszałkowski Zobacz
166 2018-03-01 12:16:26 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Urząd Marszałkowski Zobacz
167 2018-03-01 12:02:57 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Urząd Marszałkowski Zobacz
168 2018-03-01 11:37:26 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki Urząd Marszałkowski Zobacz
169 2018-03-01 10:42:57 Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi Urząd Marszałkowski Zobacz
170 2018-02-19 10:57:56 WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH Powiat Żagański Zobacz
171 2018-02-19 10:26:36 LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Powiat Żagański Zobacz
172 2018-02-19 10:10:34 WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Powiat Żagański Zobacz
173 2018-02-16 14:11:54 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY Gmina Świebodzin Zobacz
174 2018-02-16 14:04:45 WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO Gmina Świebodzin Zobacz
175 2018-02-16 13:48:02 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY Gmina Świebodzin Zobacz
176 2018-02-16 13:23:55 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Gmina Świebodzin Zobacz
177 2018-02-16 13:17:31 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
178 2018-02-14 10:00:57 Zamówienia publiczne Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
179 2018-02-14 09:55:31 Uzgadnianie lokalizacji inwestycji przebiegających przez działki gminne (trasy sieci infrastrukturalnej, przyłączeń technicznych przebiegających przez drogi i działki gminne) Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
180 2018-02-14 09:49:46 Usuwanie azbestu z nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu