ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2017-01-04 11:08:32 Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na podstawie art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat Międzyrzecki Zobacz
162 2017-01-04 11:04:47 Uzyskanie zgody na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów jeżeli użytkownik wieczysty lub właściciel nie wyraża na to zgody Powiat Międzyrzecki Zobacz
163 2016-12-30 09:09:58 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę Powiat Zielonogórski Zobacz
164 2016-12-28 10:15:30 Wniosek o udostępnienie informacji, czy nieruchomość spełnia przesłanki art. 37a ust.1 pkt 3 ustawy o lasach Powiat Słubicki Zobacz
165 2016-12-15 14:42:13 ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALU Z ZASOBÓW MIASTA Miasto Zielona Góra Zobacz
166 2016-12-15 14:37:37 UZYSKANIE MIESZKANIA KOMUNALNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
167 2016-12-15 11:34:43 1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Powiat Gorzowski Zobacz
168 2016-12-15 10:03:06 Zamówienia publiczne Gmina Sława Zobacz
169 2016-12-15 10:00:52 Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP Gmina Sława Zobacz
170 2016-12-15 09:56:42 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Sława Zobacz
171 2016-12-15 09:49:36 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Gmina Sława Zobacz
172 2016-12-15 09:47:41 Zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w trybie przetargu nieograniczonego Miasto Żagań Zobacz
173 2016-12-15 09:45:20 Nadanie numeracji nieruchomości Gmina Sława Zobacz
174 2016-12-15 09:32:06 Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium Gmina Sława Zobacz
175 2016-12-15 09:10:59 Wykaz planów przestrzennego zagospodarowania Gmina Sława Zobacz
176 2016-12-14 14:01:23 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
177 2016-12-09 12:26:51 Zaświadczenie o stanie cywilnym Miasto Żary Zobacz
178 2016-12-02 08:51:16 Wynajęcie lokalu użytkowego na wniosek bez konieczności organizowania kolejnego przetargu, po co najmniej dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym Miasto Gorzów Zobacz
179 2016-11-28 13:41:00 ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Miasto Żary Zobacz
180 2016-11-28 10:13:49 Udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego na potrzeby infrastruktury technicznej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem terenów zajętych pod inwestycje liniowe znajdujące się w pasie drogowym Powiat Żagański Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu