ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2018-05-02 15:04:11 Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach Powiat Krośnieński Zobacz
142 2018-05-02 14:47:47 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości Powiat Krośnieński Zobacz
143 2018-05-02 14:21:58 Zakup nieruchomości lub ich części w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa lub powiatowych Powiat Krośnieński Zobacz
144 2018-05-02 14:02:10 Ewidencja nieruchomości skarbu państwa, w tym będących w użytkowaniu wieczystym Powiat Krośnieński Zobacz
145 2018-05-02 13:52:06 Określanie granic gospodarstw rolnych w drodze orzeczenia o wykonaniu aktu nadania Powiat Krośnieński Zobacz
146 2018-05-02 13:44:32 Zezwolenia na zakładanie urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, jeżeli nie wyrażają zgody Powiat Krośnieński Zobacz
147 2018-05-02 13:17:41 Ustalenie odszkodowań dla właścicieli ( użytkowników wieczystych ) nieruchomości którym część zajęto pod drogi publiczne ( gminne lub powiatowe ) Powiat Krośnieński Zobacz
148 2018-04-30 09:49:03 SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NA ZADANIE Powiat Żagański Zobacz
149 2018-04-24 08:45:02 Prace interwencyjne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
150 2018-04-24 07:50:11 Prace społecznie użyteczne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
151 2018-04-23 13:55:44 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
152 2018-04-23 12:52:22 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
153 2018-04-23 12:35:16 Roboty publiczne Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
154 2018-04-23 11:35:20 Bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
155 2018-04-18 08:05:04 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Gmina Żary Zobacz
156 2018-04-17 22:32:03 PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zobacz
157 2018-04-17 12:06:08 ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU Miasto Zielona Góra Zobacz
158 2018-04-17 11:40:51 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
159 2018-04-16 11:34:57 ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
160 2018-04-06 13:40:40 Zarejestrowanie i wyrejestrowanie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków Powiat Międzyrzecki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu