ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2018-02-01 08:27:09 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
122 2018-02-01 08:27:09 Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
123 2018-02-01 08:27:09 Udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
124 2018-02-01 08:27:09 Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
125 2018-01-19 13:37:55 Wydawanie decyzji na zabiegi w lesie Powiat Krośnieński Zobacz
126 2018-01-19 13:36:36 Wydawanie zaświadczeń w sprawie planu urządzenia lasu dla działek Powiat Krośnieński Zobacz
127 2018-01-19 13:32:22 Prowadzenie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa Powiat Krośnieński Zobacz
128 2018-01-19 13:28:09 Wydawanie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania emisjami CO2 Powiat Krośnieński Zobacz
129 2018-01-19 13:23:15 Wydawanie kart wędkarskiej Powiat Krośnieński Zobacz
130 2018-01-19 13:17:02 Rejestrowanie sprzętu pływającego Powiat Krośnieński Zobacz
131 2018-01-19 13:15:08 Udzielanie informacji dotyczącej złoża i koncesji na wydobycie kopaliny dla działek. Powiat Krośnieński Zobacz
132 2018-01-19 13:11:37 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Powiat Krośnieński Zobacz
133 2018-01-19 13:04:06 Wydawanie decyzji na realizację inwestcji drogowych Powiat Krośnieński Zobacz
134 2018-01-19 13:03:58 Udostępnianie informacji publicznej Powiat Krośnieński Zobacz
135 2018-01-19 11:12:45 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Powiat Krośnieński Zobacz
136 2018-01-17 09:00:54 Wydawanie stanowiska w sprawie odbioru obiektów budowlanych Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie Zobacz
137 2018-01-16 09:25:17 Impreza masowa Gmina Lubsko Zobacz
138 2018-01-09 09:29:38 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Gmina Dąbie Zobacz
139 2018-01-04 12:01:59 Spółki wodne Powiat Międzyrzecki Zobacz
140 2017-12-29 09:59:47 Stypendium Szkolne Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu