ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2017-06-21 07:25:05 Zgłoszenie wycinki drzew/drzewa, krzewów Gmina Lubrza Zobacz
122 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiat Słubicki Zobacz
123 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Powiat Słubicki Zobacz
124 2017-06-20 08:35:04 Skierowanie dzieci i młodzieży zgodnie z postanowieniem sądu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Powiat Słubicki Zobacz
125 2017-06-20 08:35:04 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów Powiat Słubicki Zobacz
126 2017-06-20 08:35:04 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy Powiat Słubicki Zobacz
127 2017-06-20 08:35:04 Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego Powiat Słubicki Zobacz
128 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty Powiat Słubicki Zobacz
129 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych Powiat Słubicki Zobacz
130 2017-06-20 08:35:04 Uzyskanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego Profilu Kandydata na Kierowcę Powiat Słubicki Zobacz
131 2017-06-20 08:35:04 Międzynarodowe prawo jazdy Powiat Słubicki Zobacz
132 2017-06-20 08:35:04 Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami Powiat Słubicki Zobacz
133 2017-06-19 20:38:01 Skierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Powiat Słubicki Zobacz
134 2017-06-09 10:50:03 Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu Powiat Zielonogórski Zobacz
135 2017-06-08 08:56:16 Tablica informacyjna o udzielonych dotacjach celowych na zabytki Miasto Żary Zobacz
136 2017-06-05 15:03:44 Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Gmina Lubrza Zobacz
137 2017-05-09 11:31:41 procedura kontroli zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne Powiat Zielonogórski Zobacz
138 2017-04-28 10:46:43 procedura kontroli przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców OSK Powiat Zielonogórski Zobacz
139 2017-04-28 10:42:53 Procedura kontroli stacji kontroli pojazdów Powiat Zielonogórski Zobacz
140 2017-04-28 10:39:38 Ogólny schemat procedur kontroli Powiat Zielonogórski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu