ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2018-02-01 08:30:30 Awans Zawodowy Nauczycieli Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
102 2018-02-01 08:30:29 Karta Dużej Rodziny Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
103 2018-02-01 08:30:29 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
104 2018-02-01 08:30:29 Zasiłek szkolny Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
105 2018-02-01 08:30:29 Przyznanie Nagrody Kulturalnej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
106 2018-02-01 08:29:16 Podatek od środków transportowych. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
107 2018-02-01 08:29:16 Podatek leśny. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
108 2018-02-01 08:29:16 Podatek rolny. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
109 2018-02-01 08:29:16 Podatek od nieruchomości- osoby prawne. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
110 2018-02-01 08:29:16 Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
111 2018-02-01 08:27:54 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. ) Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
112 2018-02-01 08:27:54 Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
113 2018-02-01 08:27:54 Plany Miejscowe Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
114 2018-02-01 08:27:54 Opiniowanie Projektu Podziału Nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
115 2018-02-01 08:27:09 Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
116 2018-02-01 08:27:09 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
117 2018-02-01 08:27:09 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
118 2018-02-01 08:27:09 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
119 2018-02-01 08:27:09 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
120 2018-02-01 08:27:09 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu