ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2018-08-27 13:46:39 Hodowla psów ras agresywnych Miasto Gubin Zobacz
102 2018-08-22 12:46:29 Zasiłek szkolny Miasto Żary Zobacz
103 2018-08-21 09:33:12 DODATEK AKTYWIZACYJNY Powiatowy Urząd Pracy Zobacz
104 2018-08-14 09:14:40 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Gmina Bobrowice Zobacz
105 2018-08-14 09:04:49 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO Gmina Bobrowice Zobacz
106 2018-08-14 08:55:43 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRACONEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Gmina Bobrowice Zobacz
107 2018-08-14 08:49:46 Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych Gmina Bobrowice Zobacz
108 2018-08-13 15:26:41 Stypendium szkolne Miasto Żary Zobacz
109 2018-08-06 12:48:48 Współpraca z podmiotami w ramach Programu "Gorzowska Karta Mieszkańca" Miasto Gorzów Zobacz
110 2018-08-06 12:46:26 Uzyskanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca Miasto Gorzów Zobacz
111 2018-07-31 12:08:19 Wniosek o dostęp do trybu chronionego przy pomocy platformy GEOPORTAL Powiat Międzyrzecki Zobacz
112 2018-07-23 09:41:58 Dokonywanie zmian w wykazie dziennych opiekunów Miasto Gorzów Zobacz
113 2018-07-23 09:38:56 Wpis do wykazu dziennych opiekunów Miasto Gorzów Zobacz
114 2018-07-13 14:53:12 Dowóz dzieci niepełnosprawnych Gmina Świdnica Zobacz
115 2018-07-06 13:50:32 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC zarządcy drogi Miasto Gorzów Zobacz
116 2018-07-02 09:40:48 Dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności (m.in. schody, stanowisko postojowe tzw. "koperta", handel sezonowy, ogródki sezonowe i in.) Miasto Gorzów Zobacz
117 2018-07-02 09:27:04 Dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu umieszczenia reklamy Miasto Gorzów Zobacz
118 2018-06-28 14:34:55 Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
119 2018-06-28 14:28:25 Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
120 2018-06-26 11:22:32 Zezwolenie na wprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu