ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-10-25 11:25:13 Zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy Miasto Gubin Zobacz
82 2018-10-19 11:38:46 Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Miasto Gorzów Zobacz
83 2018-10-10 12:39:36 ZŁOŻENIE UWAGI DO OPRACOWYWANEGO PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
84 2018-10-05 12:59:14 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina Żary Zobacz
85 2018-10-05 12:54:12 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Gmina Żary Zobacz
86 2018-10-05 12:43:01 Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Żary Zobacz
87 2018-10-05 11:37:13 Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Żary Zobacz
88 2018-10-05 10:37:32 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej Gmina Żary Zobacz
89 2018-10-05 10:25:05 Dzierżawa gruntu lub przedłużenie umowy dzierżawy Gmina Żary Zobacz
90 2018-10-05 10:17:50 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Gmina Żary Zobacz
91 2018-10-03 08:23:44 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
92 2018-09-27 10:10:33 ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALU Powiat Żagański Zobacz
93 2018-09-26 13:32:26 Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Powiat Słubicki Zobacz
94 2018-09-12 12:24:56 Inicjatywa Lokalna Miasto Zielona Góra Zobacz
95 2018-09-07 13:56:35 Wyciąg z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej Miasto Gorzów Zobacz
96 2018-09-03 15:19:37 Karta usług: Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy Gmina Babimost Zobacz
97 2018-08-31 10:55:01 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Zielonogórski Zobacz
98 2018-08-31 10:50:42 Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Miasto Gubin Zobacz
99 2018-08-31 10:06:22 Wniosek na zmianę klasyfikacji gruntów Powiat Zielonogórski Zobacz
100 2018-08-30 13:31:39 Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu