ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-02-07 23:05:59 Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
82 2018-02-07 15:34:06 Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny niebędący odpadem Urząd Marszałkowski Zobacz
83 2018-02-07 15:30:54 Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
84 2018-02-07 15:16:39 Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Urząd Marszałkowski Zobacz
85 2018-02-07 15:10:38 Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
86 2018-02-07 14:28:55 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
87 2018-02-07 14:08:47 Numeracja porządkowa nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
88 2018-02-07 13:55:05 Uznanie ojcostwa. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
89 2018-02-07 13:54:22 Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego" Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
90 2018-02-07 13:45:00 Zawarcie małżeństwa. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
91 2018-02-07 13:39:01 Sporządzenie aktu urodzenia. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
92 2018-02-07 13:34:07 Sporządzenie aktu zgonu. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
93 2018-02-07 13:27:58 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
94 2018-02-07 13:17:17 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
95 2018-02-07 12:58:29 Zaświadczenie o stanie cywilnym. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
96 2018-02-07 12:58:23 Zmiana imienia i nazwiska Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
97 2018-02-07 12:58:17 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
98 2018-02-07 12:11:23 Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
99 2018-02-07 09:43:55 Nagroda Sportowa Burmistrza Krosna Odrzańskiego Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
100 2018-02-02 13:18:29 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu