Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-06-06 13:31:11 Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
82 2018-06-06 13:31:11 Ustalenie warunków zabudowy Gmina Żary Zobacz
83 2018-06-06 13:31:10 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków Gmina Żary Zobacz
84 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Gmina Żary Zobacz
85 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
86 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie numeru porządkowego budynku Gmina Żary Zobacz
87 2018-06-06 13:31:10 Rezerwacja miejsca do czasu pochówku Gmina Żary Zobacz
88 2018-06-06 13:31:10 Oświadczenie o ekshumacji Gmina Żary Zobacz
89 2018-06-06 13:31:10 Określenie warunków technicznych wykonania dokumentacji i realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej Gmina Żary Zobacz
90 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku - przedłużenie opłaty na następne 20 lat Gmina Żary Zobacz
91 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku Gmina Żary Zobacz
92 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości Gmina Żary Zobacz
93 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości Gmina Żary Zobacz
94 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego Gmina Żary Zobacz
95 2018-06-06 13:31:10 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Gmina Żary Zobacz
96 2018-06-06 13:31:10 Podatek rolny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
97 2018-06-06 13:31:10 Podatek od nieruchomości od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
98 2018-06-06 13:31:10 Podatek leśny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
99 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie/zmiana zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych Gmina Żary Zobacz
100 2018-06-06 13:31:10 Przeksięgowanie nadpłaty/ zwrot nadpłaty Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu