Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-06-06 13:32:14 Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poświadczona za zgodność z oryginałem Gmina Żary Zobacz
62 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym Gmina Żary Zobacz
63 2018-06-06 13:32:14 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Gmina Żary Zobacz
64 2018-06-06 13:32:14 Podział nieruchomości Gmina Żary Zobacz
65 2018-06-06 13:32:14 Wykup lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
66 2018-06-06 13:32:14 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki Gmina Żary Zobacz
67 2018-06-06 13:32:14 Przydział lokalu mieszkalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
68 2018-06-06 13:32:14 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego UG Żary Gmina Żary Zobacz
69 2018-06-06 13:32:14 Najem lokalu użytkowego Gmina Żary Zobacz
70 2018-06-06 13:32:14 Przyznanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania Gmina Żary Zobacz
71 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Żary Zobacz
72 2018-06-06 13:31:11 Potwierdzenie okresów istnienia gospodarstw rolnych w latach ubiegłych Gmina Żary Zobacz
73 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie złomu lub wywrotu Gmina Żary Zobacz
74 2018-06-06 13:31:11 Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew Gmina Żary Zobacz
75 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew Gmina Żary Zobacz
76 2018-06-06 13:31:11 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gmina Żary Zobacz
77 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
78 2018-06-06 13:31:11 Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz
79 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gmina Żary Zobacz
80 2018-06-06 13:31:11 Zaświadczenie o ostateczności decyzji o warunkach zabudowy/ inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu