ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-06-06 13:31:10 Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków Gmina Żary Zobacz
62 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Gmina Żary Zobacz
63 2018-06-06 13:31:10 Wydanie opinii dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Żary Zobacz
64 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie numeru porządkowego budynku Gmina Żary Zobacz
65 2018-06-06 13:31:10 Rezerwacja miejsca do czasu pochówku Gmina Żary Zobacz
66 2018-06-06 13:31:10 Oświadczenie o ekshumacji Gmina Żary Zobacz
67 2018-06-06 13:31:10 Określenie warunków technicznych wykonania dokumentacji i realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej Gmina Żary Zobacz
68 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku - przedłużenie opłaty na następne 20 lat Gmina Żary Zobacz
69 2018-06-06 13:31:10 Karta pochówku Gmina Żary Zobacz
70 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości Gmina Żary Zobacz
71 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości Gmina Żary Zobacz
72 2018-06-06 13:31:10 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego Gmina Żary Zobacz
73 2018-06-06 13:31:10 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Gmina Żary Zobacz
74 2018-06-06 13:31:10 Podatek rolny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
75 2018-06-06 13:31:10 Podatek od nieruchomości od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
76 2018-06-06 13:31:10 Podatek leśny od osób prawnych Gmina Żary Zobacz
77 2018-06-06 13:31:10 Ustalenie/zmiana zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych Gmina Żary Zobacz
78 2018-06-06 13:31:10 Przeksięgowanie nadpłaty/ zwrot nadpłaty Gmina Żary Zobacz
79 2018-05-30 10:54:05 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
80 2018-05-30 10:52:09 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu