ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-02-09 13:56:27 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
62 2018-02-09 13:37:46 Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
63 2018-02-09 13:29:51 Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
64 2018-02-09 13:20:16 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
65 2018-02-09 13:05:53 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
66 2018-02-09 12:49:11 Wydawanie materiałów promocyjnych z Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
67 2018-02-09 12:33:29 Podział Nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
68 2018-02-09 12:23:29 Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
69 2018-02-09 12:16:24 Sprzedaż nieruchomości Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
70 2018-02-09 11:27:32 Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
71 2018-02-09 11:16:22 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
72 2018-02-09 11:05:15 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
73 2018-02-09 10:57:39 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
74 2018-02-09 10:37:40 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEDIG Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
75 2018-02-09 08:59:56 Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
76 2018-02-08 12:13:28 Zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
77 2018-02-08 11:27:02 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
78 2018-02-08 09:37:32 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
79 2018-02-08 08:56:25 Załatwianie spraw administracyjnych przez rodziców Zespół Edukacyjny w Brójcach Zobacz
80 2018-02-08 08:26:44 Sprzedaż na własność użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu