ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-06-06 13:32:27 Najem/ użyczenie świetlicy wiejskiej Gmina Żary Zobacz
62 2018-06-06 13:32:27 Dotacja na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym „małe granty” Gmina Żary Zobacz
63 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych Gmina Żary Zobacz
64 2018-06-06 13:32:15 Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni Gmina Żary Zobacz
65 2018-06-06 13:32:15 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Żary Zobacz
66 2018-06-06 13:32:15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Żary Zobacz
67 2018-06-06 13:32:15 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Żary Zobacz
68 2018-06-06 13:32:15 Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
69 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Żary Zobacz
70 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie na pobyt czasowy Gmina Żary Zobacz
71 2018-06-06 13:32:15 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy Gmina Żary Zobacz
72 2018-06-06 13:32:15 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego Gmina Żary Zobacz
73 2018-06-06 13:32:15 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Żary Zobacz
74 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gmina Żary Zobacz
75 2018-06-06 13:32:15 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych, udostępnienie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych Gmina Żary Zobacz
76 2018-06-06 13:32:15 Nadanie numeru PESEL Gmina Żary Zobacz
77 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej Gmina Żary Zobacz
78 2018-06-06 13:32:15 Wydanie dowodu osobistego Gmina Żary Zobacz
79 2018-06-06 13:32:15 Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie za okres odbywanego ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Gmina Żary Zobacz
80 2018-06-06 13:32:14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu