ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2017-12-01 08:16:17 Administracja Cmentarza Komunalnego Gmina Świebodzin Zobacz
22 2017-11-29 12:56:05 Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy Powiat Krośnieński Zobacz
23 2017-11-28 07:58:00 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Gmina Świdnica Zobacz
24 2017-11-28 07:49:16 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ* Gmina Świdnica Zobacz
25 2017-11-17 10:17:03 zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Powiat Słubicki Zobacz
26 2017-11-16 11:06:00 Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Żaganiu Powiat Żagański Zobacz
27 2017-11-15 14:54:11 UZYSKANIE DECYZJI NA POZYSKANIE DREWNA W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, W PRZYPADKACH LOSOWYCH Powiat Świebodziński Zobacz
28 2017-11-15 14:48:31 Zaświadczenie Lasy Powiat Świebodziński Zobacz
29 2017-11-15 14:43:22 DECYZJA NA REKULTYWACJĘ I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW Powiat Świebodziński Zobacz
30 2017-11-07 09:14:56 Wydawanie informacji o zdarzeniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
31 2017-11-07 09:13:34 Wydawanie opinii w sprawie przeciwpożarowych zabezpieczeń technicznych obiektów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
32 2017-11-07 09:11:39 Uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
33 2017-11-07 09:08:56 Wydawanie opinii w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
34 2017-11-07 09:03:06 Wydawanie opinii w sprawie organizacji imprez masowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
35 2017-11-07 08:57:28 Wydawanie stanowiska w sprawie odbioru obiektów budowlanych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
36 2017-11-06 11:32:42 Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
37 2017-11-02 08:04:49 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
38 2017-11-02 07:56:28 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
39 2017-10-26 14:27:46 54. Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Powiatu Gorzowskiego za II półrocze 2014 roku. Powiat Gorzowski Zobacz
40 2017-10-26 14:24:03 53. Uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Powiat Gorzowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu