ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2018-03-21 11:10:17 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Gmina Dąbie Zobacz
22 2018-03-14 10:23:00 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Urząd Marszałkowski Zobacz
23 2018-03-14 08:59:30 Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych Urząd Marszałkowski Zobacz
24 2018-03-09 11:00:25 Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Zielonogórskiego Powiat Zielonogórski Zobacz
25 2018-03-08 14:51:25 Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa Miasto Gorzów Zobacz
26 2018-03-08 12:43:38 Zaświadczenie stwierdzające, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu albo decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej Miasto Gorzów Zobacz
27 2018-03-08 08:51:06 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Gmina Czerwieńsk Zobacz
28 2018-03-08 08:51:06 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk Gmina Czerwieńsk Zobacz
29 2018-03-08 08:51:06 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Czerwieńsk Zobacz
30 2018-03-06 09:30:25 Pozwolenie zintegrowane Urząd Marszałkowski Zobacz
31 2018-03-02 11:36:51 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL Miasto Żagań Zobacz
32 2018-03-01 13:06:46 Zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski Zobacz
33 2018-03-01 13:02:00 Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części Urząd Marszałkowski Zobacz
34 2018-03-01 12:55:41 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Urząd Marszałkowski Zobacz
35 2018-03-01 12:35:29 Zezwolenie na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami Urząd Marszałkowski Zobacz
36 2018-03-01 12:27:09 Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów Urząd Marszałkowski Zobacz
37 2018-03-01 12:16:26 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Urząd Marszałkowski Zobacz
38 2018-03-01 12:02:57 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Urząd Marszałkowski Zobacz
39 2018-03-01 11:37:26 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki Urząd Marszałkowski Zobacz
40 2018-03-01 10:42:57 Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu