ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2581 2005-09-09 10:26:42 Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Miasto Żary Zobacz
2582 2005-08-11 14:04:13 Wgląd do Zarządzeń Burmistrza Miasta Miasto Żary Zobacz
2583 2005-08-11 13:43:48 Wgląd do Uchwał Rady Miejskiej Miasto Żary Zobacz
2584 2005-08-11 13:27:04 Przyjmowanie skarg i wniosków Miasto Żary Zobacz
2585 2005-08-09 13:51:38 Wydawanie zaświadczeń: 1) o figurowaniu w podatkach lub nie: od nieruchomości, rolnym, leśnym, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ; 2) o ilości ha przeliczeniowych, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - zgłoszonych do opodatkowania. Miasto Żary Zobacz
2586 2005-08-09 13:48:57 Wydawanie zaświadczeń: (o nie zaleganiu w podatkach; od nieruchomości – osoby prawne; rolnym – osoby fizyczne i prawne; leśnym – osoby prawne; o ilości ha przeliczeniowych; o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego) zgłoszonych do opodatkowania. Miasto Żary Zobacz
2587 2005-08-08 08:48:19 Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim Miasto Żary Zobacz
2588 2005-08-08 08:40:20 Zmiana imienia lub nazwiska, zmiana imienia i nazwiska Miasto Żary Zobacz
2589 2005-08-08 08:35:30 Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą Miasto Żary Zobacz
2590 2005-08-08 07:48:27 Zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2591 2005-08-05 15:22:42 Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dot. Zatrudnienia w UM w Żarach, wydawanie zaświadczeń dot. zatrudnienia w byłym Żarskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Żarach i byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym w Żarach Miasto Żary Zobacz
2592 2005-08-05 15:11:18 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2593 2005-08-05 15:09:23 Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2594 2005-08-05 15:06:49 Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Żary Zobacz
2595 2005-08-05 15:00:34 Zmiana imienia dziecku – w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia Miasto Żary Zobacz
2596 2005-08-05 14:58:20 Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Miasto Żary Zobacz
2597 2005-08-05 14:56:07 Uznanie ojcostwa Miasto Żary Zobacz
2598 2005-08-05 14:53:11 Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2599 2005-08-05 14:43:03 Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych – transkrypcja Miasto Żary Zobacz
2600 2005-08-05 14:40:06 Załatwienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego (ślub cywilny, ślub konkordatowy - wydanie zaświadczenia) Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji