ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2581 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
2582 2003-08-08 14:44:40 Podział nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
2583 2003-08-08 13:58:36 Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną Gmina Skąpe Zobacz
2584 2003-08-08 12:12:44 Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego Gmina Skąpe Zobacz
2585 2003-08-08 10:25:25 Rozgraniczania nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
2586 2003-08-08 09:49:33 Wydzierżawianie gruntów komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
2587 2003-08-08 09:10:39 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
2588 2003-08-08 08:47:16 Sprzedaż lokali komunalnych - bezprzetargowa na rzecz najemców tych lokali Gmina Skąpe Zobacz
2589 2003-08-08 08:39:27 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gmina Skąpe Zobacz
2590 2003-08-01 10:51:17 Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych Gmina Skąpe Zobacz
2591 2003-08-01 10:00:43 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów ze środowiska Gmina Skąpe Zobacz
2592 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu Miasto Gubin Zobacz
2593 0000-00-00 00:00:00 Podział nieruchomości Miasto Gubin Zobacz
2594 0000-00-00 00:00:00 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2595 0000-00-00 00:00:00 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2596 0000-00-00 00:00:00 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Miasto Gubin Zobacz
2597 0000-00-00 00:00:00 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą Miasto Gubin Zobacz
2598 0000-00-00 00:00:00 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Miasto Gubin Zobacz
2599 0000-00-00 00:00:00 Zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2600 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie urodzenia dziecka Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu