ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2541 2004-07-02 09:07:24 Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień Gmina Zielona Góra Zobacz
2542 2004-07-02 09:02:14 Zamiana nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2543 2004-07-02 08:58:37 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Gmina Zielona Góra Zobacz
2544 2004-07-02 08:54:47 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy , a wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Gmina Zielona Góra Zobacz
2545 2004-07-02 08:45:28 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra Gmina Zielona Góra Zobacz
2546 2004-07-02 08:40:43 Rozgraniczenie nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2547 2004-07-02 08:30:04 Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej Gmina Zielona Góra Zobacz
2548 2004-07-02 08:19:54 Podział nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2549 2004-07-01 10:55:47 Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2550 2004-07-01 10:35:19 Dzierżawa nieruchomości gminnych Gmina Zielona Góra Zobacz
2551 2003-09-02 09:32:00 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Miasto Żagań Zobacz
2552 2003-09-02 09:32:00 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto Żagań Zobacz
2553 2003-09-02 09:26:00 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Miasto Żagań Zobacz
2554 2003-09-02 08:48:00 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIÓRKI PUBLICZNE Miasto Żagań Zobacz
2555 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Żagań Zobacz
2556 2003-09-02 08:48:00 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
2557 2003-09-02 08:48:00 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
2558 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
2559 2003-08-08 14:44:40 Podział nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
2560 2003-08-08 13:58:36 Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną Gmina Skąpe Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu