Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2521 0000-00-00 00:00:00 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą Miasto Gubin Zobacz
2522 0000-00-00 00:00:00 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Miasto Gubin Zobacz
2523 0000-00-00 00:00:00 Zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2524 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie urodzenia dziecka Miasto Gubin Zobacz
2525 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie zgonu Miasto Gubin Zobacz
2526 0000-00-00 00:00:00 Podatek od środków transportowych Miasto Gubin Zobacz
2527 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Miasto Gubin Zobacz
2528 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały Miasto Gubin Zobacz
2529 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy Miasto Gubin Zobacz
2530 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2531 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
2532 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Miasto Gubin Zobacz
2533 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
2534 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
2535 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
2536 0000-00-00 00:00:00 Podatek rolny Miasto Gubin Zobacz
2537 0000-00-00 00:00:00 Opłata targowa Miasto Gubin Zobacz
2538 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
2539 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
2540 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu