ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2441 2006-07-03 09:56:48 ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI Miasto Zielona Góra Zobacz
2442 2006-07-03 09:51:53 UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Miasto Zielona Góra Zobacz
2443 2006-06-28 13:51:07 TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2444 2006-06-28 12:10:41 ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY Miasto Zielona Góra Zobacz
2445 2006-06-28 11:19:18 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB Miasto Zielona Góra Zobacz
2446 2006-06-28 11:13:54 ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB Miasto Zielona Góra Zobacz
2447 2006-06-28 10:40:52 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY Miasto Zielona Góra Zobacz
2448 2006-06-28 10:38:59 UZYSKANIE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY Miasto Zielona Góra Zobacz
2449 2006-06-27 13:16:38 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
2450 2006-06-27 13:13:09 UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2451 2006-06-27 11:52:37 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz
2452 2006-06-27 11:24:27 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY I CZASOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
2453 2006-06-27 10:59:42 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz
2454 2006-06-27 10:08:42 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
2455 2006-06-27 09:45:23 ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RP LUB NA OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Miasto Zielona Góra Zobacz
2456 2006-06-27 09:07:22 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
2457 2006-06-27 09:02:52 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
2458 2006-06-27 08:33:59 ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGiK). Miasto Zielona Góra Zobacz
2459 2006-06-26 15:58:30 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2460 2006-06-26 14:47:23 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu