ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2441 2005-09-09 14:53:50 Ustalenie prawa do przydziału lub zamiany mieszkania Miasto Żary Zobacz
2442 2005-09-09 10:26:42 Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Miasto Żary Zobacz
2443 2005-08-11 14:04:13 Wgląd do Zarządzeń Burmistrza Miasta Miasto Żary Zobacz
2444 2005-08-11 13:27:04 Przyjmowanie skarg i wniosków Miasto Żary Zobacz
2445 2005-08-09 13:48:57 Wydawanie zaświadczeń: (o nie zaleganiu w podatkach; od nieruchomości – osoby prawne; rolnym – osoby fizyczne i prawne; leśnym – osoby prawne; o ilości ha przeliczeniowych; o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego) zgłoszonych do opodatkowania. Miasto Żary Zobacz
2446 2005-08-08 08:48:19 Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim Miasto Żary Zobacz
2447 2005-08-08 08:40:20 Zmiana imienia lub nazwiska, zmiana imienia i nazwiska Miasto Żary Zobacz
2448 2005-08-08 08:35:30 Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą Miasto Żary Zobacz
2449 2005-08-08 07:48:27 Zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2450 2005-08-05 15:11:18 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2451 2005-08-05 15:09:23 Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2452 2005-08-05 15:06:49 Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Żary Zobacz
2453 2005-08-05 15:00:34 Zmiana imienia dziecku – w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia Miasto Żary Zobacz
2454 2005-08-05 14:58:20 Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Miasto Żary Zobacz
2455 2005-08-05 14:56:07 Uznanie ojcostwa Miasto Żary Zobacz
2456 2005-08-05 14:53:11 Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2457 2005-08-05 14:43:03 Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych – transkrypcja Miasto Żary Zobacz
2458 2005-08-05 14:40:06 Załatwienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego (ślub cywilny, ślub konkordatowy - wydanie zaświadczenia) Miasto Żary Zobacz
2459 2005-08-05 14:34:55 Rejestracja zgonu (sporządzenie aktu zgonu dla osób zmarłych na terenie działania USC w Żarach tj. miasta Żary, gminy Żary, gminy Lipinki Łużyckie) Miasto Żary Zobacz
2460 2005-08-05 14:31:59 Rejestracja noworodka (sporządzenie aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Żarach) - zameldowanie i nadanie nr PESEL Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu