Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2441 2005-08-05 15:09:23 Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2442 2005-08-05 15:06:49 Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Żary Zobacz
2443 2005-08-05 15:00:34 Zmiana imienia dziecku – w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia Miasto Żary Zobacz
2444 2005-08-05 14:58:20 Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Miasto Żary Zobacz
2445 2005-08-05 14:56:07 Uznanie ojcostwa Miasto Żary Zobacz
2446 2005-08-05 14:53:11 Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
2447 2005-08-05 14:43:03 Umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych – transkrypcja Miasto Żary Zobacz
2448 2005-08-05 14:40:06 Załatwienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego (ślub cywilny, ślub konkordatowy - wydanie zaświadczenia) Miasto Żary Zobacz
2449 2005-08-05 14:34:55 Rejestracja zgonu (sporządzenie aktu zgonu dla osób zmarłych na terenie działania USC w Żarach tj. miasta Żary, gminy Żary, gminy Lipinki Łużyckie) Miasto Żary Zobacz
2450 2005-08-05 14:31:59 Rejestracja noworodka (sporządzenie aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Żarach) - zameldowanie i nadanie nr PESEL Miasto Żary Zobacz
2451 2005-08-05 11:46:30 WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Miasto Żary Zobacz
2452 2005-07-18 09:08:19 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Miasto Żary Zobacz
2453 2005-07-13 21:38:23 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Gmina Zielona Góra Zobacz
2454 2005-06-09 09:10:20 Zgłoszenie wniosku o skierowanie na leczenie przeciwalkoholowe Miasto Żary Zobacz
2455 2005-05-23 11:40:56 UZNAWANIE ŻOŁNIERZY i OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTY POWOŁANIA ZA JEDYNYCH ŻYWICIELI RODZIN Miasto Żary Zobacz
2456 2005-05-23 11:37:06 POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM Miasto Żary Zobacz
2457 2005-05-23 11:33:36 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE ŻOŁNIERZOM REZERWY, ZA CZAS ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH Miasto Żary Zobacz
2458 2005-05-23 11:30:12 ZGŁOSZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Miasto Żary Zobacz
2459 2005-05-23 11:27:25 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Miasto Żary Zobacz
2460 2005-05-23 11:13:36 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu