Miniportal - procedury załatwiania spraw - Miniportal
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2401 2006-06-28 10:40:52 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY Miasto Zielona Góra Zobacz
2402 2006-06-28 10:38:59 UZYSKANIE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY Miasto Zielona Góra Zobacz
2403 2006-06-27 13:16:38 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
2404 2006-06-27 13:13:09 UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2405 2006-06-27 11:52:37 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz
2406 2006-06-27 11:24:27 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY I CZASOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
2407 2006-06-27 10:59:42 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz
2408 2006-06-27 10:08:42 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
2409 2006-06-27 09:45:23 ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RP LUB NA OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Miasto Zielona Góra Zobacz
2410 2006-06-27 09:07:22 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
2411 2006-06-27 09:02:52 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
2412 2006-06-27 08:33:59 ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGiK). Miasto Zielona Góra Zobacz
2413 2006-06-26 15:58:30 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2414 2006-06-26 14:47:23 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY Miasto Zielona Góra Zobacz
2415 2006-06-26 14:36:08 PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Miasto Zielona Góra Zobacz
2416 2005-10-04 14:27:01 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA. Gmina Świdnica Zobacz
2417 2005-10-04 14:14:59 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH. Gmina Świdnica Zobacz
2418 2005-10-04 13:29:17 NADANIE NUMERU NIERUCHOMOŚCI Gmina Świdnica Zobacz
2419 2005-09-19 08:03:41 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Miasto Żary Zobacz
2420 2005-09-19 08:01:18 Sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców. Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu