ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2401 2004-07-20 12:18:51 ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ Z ZAMIAREM STAŁEGO POBYTU POZA GRANICAMI RP LUB NA OKRES PONAD 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Gmina Świdnica Zobacz
2402 2004-07-20 12:04:30 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Gmina Świdnica Zobacz
2403 2004-07-20 11:56:53 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Gmina Świdnica Zobacz
2404 2004-07-20 11:47:26 WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Gmina Świdnica Zobacz
2405 2004-07-20 11:31:26 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Gmina Świdnica Zobacz
2406 2004-07-02 09:07:24 Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień Gmina Zielona Góra Zobacz
2407 2004-07-02 09:02:14 Zamiana nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2408 2004-07-02 08:58:37 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Gmina Zielona Góra Zobacz
2409 2004-07-02 08:54:47 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy , a wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Gmina Zielona Góra Zobacz
2410 2004-07-02 08:45:28 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra Gmina Zielona Góra Zobacz
2411 2004-07-02 08:40:43 Rozgraniczenie nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2412 2004-07-02 08:30:04 Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej Gmina Zielona Góra Zobacz
2413 2004-07-02 08:19:54 Podział nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2414 2004-07-01 10:55:47 Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2415 2004-07-01 10:35:19 Dzierżawa nieruchomości gminnych Gmina Zielona Góra Zobacz
2416 2003-09-02 09:32:00 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Miasto Żagań Zobacz
2417 2003-09-02 09:32:00 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto Żagań Zobacz
2418 2003-09-02 09:26:00 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Miasto Żagań Zobacz
2419 2003-09-02 08:48:00 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIÓRKI PUBLICZNE Miasto Żagań Zobacz
2420 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu