ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2401 2006-07-13 10:01:29 ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2402 2006-07-13 09:59:33 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Miasto Zielona Góra Zobacz
2403 2006-07-12 08:04:13 PRZYZNANIE STYPENDIÓW TWÓRCZYCH I ARTYSTYCZNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
2404 2006-07-12 08:04:10 PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
2405 2006-07-12 08:04:07 PRZYZNANIE NAGRÓD KULTURALNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
2406 2006-07-11 11:04:47 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM Miasto Zielona Góra Zobacz
2407 2006-07-11 11:04:45 UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
2408 2006-07-11 11:04:42 ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
2409 2006-07-04 19:06:40 UZYSKANIE ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI - w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązującym od 01 listopada 2018 r. Miasto Zielona Góra Zobacz
2410 2006-07-03 09:56:48 ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI Miasto Zielona Góra Zobacz
2411 2006-07-03 09:51:53 UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Miasto Zielona Góra Zobacz
2412 2006-06-28 13:51:07 TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2413 2006-06-28 12:10:41 ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY Miasto Zielona Góra Zobacz
2414 2006-06-28 11:19:18 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB Miasto Zielona Góra Zobacz
2415 2006-06-28 11:13:54 ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB Miasto Zielona Góra Zobacz
2416 2006-06-28 10:40:52 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY Miasto Zielona Góra Zobacz
2417 2006-06-28 10:38:59 UZYSKANIE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY Miasto Zielona Góra Zobacz
2418 2006-06-27 13:16:38 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
2419 2006-06-27 13:13:09 UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO Miasto Zielona Góra Zobacz
2420 2006-06-27 11:52:37 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu