ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2321 2008-05-30 13:06:36 UZNANIE OSOBY POWOŁANEJ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA RODZINY Miasto Zielona Góra Zobacz
2322 2008-05-12 11:40:15 Złożenie pisma elektronicznego Gmina Świebodzin Zobacz
2323 2008-05-06 08:22:32 ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: 1) OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, 2) OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, 3) PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Miasto Żary Zobacz
2324 2008-04-24 13:52:22 OPŁATY - opłata skarbowa Gmina Świebodzin Zobacz
2325 2008-04-22 11:19:42 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Miasto Żary Zobacz
2326 2008-04-01 07:55:01 Wydawanie zaświadczeń: - do celów emerytalno – rentowych o posiadaniu gospodarstwa rolnego, - do kancelarii notarialnej w celu kupna ziemi. Gmina Świebodzin Zobacz
2327 2008-03-31 10:58:08 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2328 2008-03-31 10:46:02 Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2329 2008-03-31 10:28:28 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Gmina Świebodzin Zobacz
2330 2008-03-28 22:34:38 INFORMACJA W SPRAWIE KSIĄG WIECZYSTYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2331 2008-03-27 13:41:33 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów Gmina Świebodzin Zobacz
2332 2008-03-27 13:17:34 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Świebodzin Zobacz
2333 2008-03-20 13:02:22 ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA Miasto Zielona Góra Zobacz
2334 2008-03-17 13:03:04 WTÓRNIK PRAWA JAZDY Miasto Zielona Góra Zobacz
2335 2008-03-17 12:46:51 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Miasto Zielona Góra Zobacz
2336 2008-03-10 13:32:36 WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE Miasto Zielona Góra Zobacz
2337 2008-03-10 13:27:22 ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ Miasto Zielona Góra Zobacz
2338 2008-02-14 09:36:13 Wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2339 2008-02-13 11:26:55 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
2340 2008-02-13 11:20:59 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym Gmina Świebodzin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu