ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2321 2005-09-19 08:01:18 Sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców. Miasto Żary Zobacz
2322 2005-09-16 14:57:01 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Miasto Żary Zobacz
2323 2005-09-16 14:53:26 Wydanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasto Żary Zobacz
2324 2005-09-16 14:51:02 Wydanie opinii architektonicznej. Miasto Żary Zobacz
2325 2005-09-16 14:33:59 Podziały nieruchomości (podziały geodezyjne) Miasto Żary Zobacz
2326 2005-09-16 14:29:35 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dosprzedaż działek przydomowych, dosprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych), zamiana nieruchomości. Miasto Żary Zobacz
2327 2005-09-14 10:36:09 DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Miasto Żary Zobacz
2328 2005-09-14 10:31:48 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Miasto Żary Zobacz
2329 2005-09-12 14:48:08 Stypendium szkolne Miasto Żary Zobacz
2330 2005-09-12 14:42:52 Egzamin o awans na stopień nauczyciela mianowanego Miasto Żary Zobacz
2331 2005-09-12 11:19:55 Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Miasto Żary Zobacz
2332 2005-09-09 15:01:21 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miasto Żary Zobacz
2333 2005-09-09 14:53:50 Ustalenie prawa do przydziału lub zamiany mieszkania Miasto Żary Zobacz
2334 2005-09-09 10:26:42 Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Miasto Żary Zobacz
2335 2005-08-11 14:04:13 Wgląd do Zarządzeń Burmistrza Miasta Miasto Żary Zobacz
2336 2005-08-11 13:27:04 Przyjmowanie skarg i wniosków Miasto Żary Zobacz
2337 2005-08-09 13:48:57 Wydawanie zaświadczeń: (o nie zaleganiu w podatkach; od nieruchomości – osoby prawne; rolnym – osoby fizyczne i prawne; leśnym – osoby prawne; o ilości ha przeliczeniowych; o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego) zgłoszonych do opodatkowania. Miasto Żary Zobacz
2338 2005-08-08 08:48:19 Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim Miasto Żary Zobacz
2339 2005-08-08 08:40:20 Zmiana imienia lub nazwiska, zmiana imienia i nazwiska Miasto Żary Zobacz
2340 2005-08-08 08:35:30 Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu