ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2321 2008-02-13 11:13:00 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2322 2008-02-13 11:03:14 Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium Gmina Świebodzin Zobacz
2323 2008-02-13 10:56:07 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Gmina Świebodzin Zobacz
2324 2008-02-13 10:48:17 Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Gmina Świebodzin Zobacz
2325 2008-02-13 10:39:58 Wydanie decyzji celu lokalizacji, przebudowy, bądź remontu zjazdu z drogi gminnej. Gmina Świebodzin Zobacz
2326 2008-02-13 10:34:24 Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod reklamy Gmina Świebodzin Zobacz
2327 2008-02-13 10:29:42 Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Gmina Świebodzin Zobacz
2328 2008-02-13 10:20:46 Zaopiniowanie przebiegu trasy urządzeń infrastruktury technicznej umieszczanych w pasie drogowym. Gmina Świebodzin Zobacz
2329 2008-01-29 08:17:54 Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin Zobacz
2330 2008-01-29 08:09:03 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Gmina Świebodzin Zobacz
2331 2008-01-29 07:37:30 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Gmina Świebodzin Zobacz
2332 2008-01-28 15:26:40 Uzyskanie dodatku mieszkaniowego Gmina Świebodzin Zobacz
2333 2008-01-28 15:20:30 Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób Gmina Świebodzin Zobacz
2334 2008-01-28 15:13:34 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Świebodzin Zobacz
2335 2008-01-25 15:28:58 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Świebodzin Zobacz
2336 2008-01-08 08:43:11 PODATKI - wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Gmina Czerwieńsk Zobacz
2337 2007-10-29 13:40:35 KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY Miasto Żary Zobacz
2338 2007-09-26 12:40:10 DZIERŻAWA GRUNTU LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU DZIARŻAWY NA CELE: 1) USTAWIENIE TYMCZASOWEGO PAWILONU HANDLOWEGO, USŁUGOWEGO, 2) WZNIESIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM INNEGO NIŻ USTAWIENIE TYMCZASOWEGO PAWILONU HANDLOWEGO, USŁUGOWEGO, GARAŻU LUB WIATY GARAŻOWEJ, 3) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ USTAWIENIE STOISKA GASTRONOMICZNEGO I STOISKA DO SPRZEDAŻY SEZONOWEJ Miasto Zielona Góra Zobacz
2339 2007-09-26 12:37:08 DZIERŻAWA GRUNTU LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU DZIERŻAWY NA CELE: 1) UPRAWĘ WARZYW KWIATÓW, TRAWY I ZIELENI OZDOBNEJ NA WŁASNE POTRZEBY, POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ LUB ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 2) REKREACYJNE NA GRUNTACH LEŚNYCH, 3) SPORTOWE, REKREACYJNE, PLACE ZABAW Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW LEŚNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
2340 2007-09-26 12:04:59 DZIERŻAWA GRUNTU LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU DZIERŻAWY NA CELE: 1) USTAWIENIE TYMCZASOWEGO GARAŻU LUB WIATY GARAŻOWEJ, 2) POD GARAŻEM WYBUDOWANYM W ZESPOLE GARAŻY, 3) ZORGANIZOWANIE TYMCZASOWEGO PARKINGU SAMOCHODOWEGO Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu