ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-11-17 10:17:03 zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Powiat Słubicki Zobacz
2 2017-11-16 11:06:00 Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Żaganiu Powiat Żagański Zobacz
3 2017-11-15 14:54:11 UZYSKANIE DECYZJI NA POZYSKANIE DREWNA W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, W PRZYPADKACH LOSOWYCH Powiat Świebodziński Zobacz
4 2017-11-15 14:48:31 Zaświadczenie Lasy Powiat Świebodziński Zobacz
5 2017-11-15 14:43:22 DECYZJA NA REKULTYWACJĘ I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW Powiat Świebodziński Zobacz
6 2017-11-07 09:14:56 Wydawanie informacji o zdarzeniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
7 2017-11-07 09:13:34 Wydawanie opinii w sprawie przeciwpożarowych zabezpieczeń technicznych obiektów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
8 2017-11-07 09:11:39 Uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
9 2017-11-07 09:08:56 Wydawanie opinii w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
10 2017-11-07 09:03:06 Wydawanie opinii w sprawie organizacji imprez masowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
11 2017-11-07 08:57:28 Wydawanie stanowiska w sprawie odbioru obiektów budowlanych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
12 2017-11-06 11:32:42 Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
13 2017-11-02 08:04:49 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
14 2017-11-02 07:56:28 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Miasto Zielona Góra Zobacz
15 2017-10-26 14:27:46 54. Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Powiatu Gorzowskiego za II półrocze 2014 roku. Powiat Gorzowski Zobacz
16 2017-10-26 14:24:03 53. Uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Powiat Gorzowski Zobacz
17 2017-10-26 14:15:27 52. Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym. Powiat Gorzowski Zobacz
18 2017-10-26 13:07:11 51. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Powiat Gorzowski Zobacz
19 2017-10-25 11:34:34 50.Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Powiat Gorzowski Zobacz
20 2017-10-25 10:23:29 49. Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy. Powiat Gorzowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu