ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-09-25 09:56:43 1096.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Miasto Zielona Góra Zobacz
2 2018-09-25 09:17:23 61/18 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Gmina Bobrowice Zobacz
3 2018-09-25 09:16:12 60/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gmina Bobrowice Zobacz
4 2018-09-25 09:15:13 59/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gmina Bobrowice Zobacz
5 2018-09-25 09:14:05 58/18 w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach Gmina Bobrowice Zobacz
6 2018-09-25 09:11:53 57/18 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Gmina Bobrowice Zobacz
7 2018-09-25 09:05:25 56/18 w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2019r. Gmina Bobrowice Zobacz
8 2018-09-25 09:01:43 55/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gmina Bobrowice Zobacz
9 2018-09-25 09:00:14 54/18 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT Gmina Bobrowice Zobacz
10 2018-09-25 08:57:56 53/18 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy Gmina Bobrowice Zobacz
11 2018-09-25 08:56:04 52/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gmina Bobrowice Zobacz
12 2018-09-25 07:38:03 109/2018 Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na zadanie "przebudowa części budynku MGOKSiR w celu utworzenia pomieszczeń w ramach programu Senior+" Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
13 2018-09-25 07:34:53 108/2018 Powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
14 2018-09-25 07:31:41 105/2018 Opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
15 2018-09-24 18:21:19 21/2018 W sprawie cennika wynajmu środków transportu, sprzętu, wynajmu pomieszczeń na obiektach MOSRIW i w sprawie nauki pływania z 19 września 2018r. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Zobacz
16 2018-09-24 16:13:58 Z-14/2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu Zobacz
17 2018-09-24 14:13:03 XXXIII.237.2018 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Gmina Bogdaniec Zobacz
18 2018-09-24 14:08:02 XXXIII.236.2018 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. Gmina Bogdaniec Zobacz
19 2018-09-24 13:52:48 XXXIII.235.2018 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul.Pocztowej. Gmina Bogdaniec Zobacz
20 2018-09-24 13:37:30 589/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok Powiat Słubicki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu