ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-11-20 11:30:53 73.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Borowina gm. Szprotawa przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej Powiat Żagański Zobacz
2 2018-11-20 11:16:01 692/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu na 2018 rok Powiat Krośnieński Zobacz
3 2018-11-20 10:54:57 1/18 Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości Gmina Iłowa Zobacz
4 2018-11-20 10:35:28 424/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 424/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie Gmina Iłowa Zobacz
5 2018-11-20 10:30:35 423/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 423/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 roku W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA Gmina Iłowa Zobacz
6 2018-11-20 10:28:26 422/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
7 2018-11-20 10:26:20 421/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 421/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
8 2018-11-20 10:23:11 420/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 420/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
9 2018-11-20 10:19:46 419/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 419/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Gmina Iłowa Zobacz
10 2018-11-20 10:18:05 418/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 418/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Gmina Iłowa Zobacz
11 2018-11-20 10:14:54 417/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 417/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Gmina Iłowa Zobacz
12 2018-11-20 10:11:55 416/7/LVII/18 UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
13 2018-11-20 10:08:36 BR.0050.223a.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Gmina Bogdaniec Zobacz
14 2018-11-20 10:05:04 BR.0050.223.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Gmina Bogdaniec Zobacz
15 2018-11-20 10:02:06 194/429/18 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok Powiat Sulęciński Zobacz
16 2018-11-20 10:02:06 194/428/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku Powiat Sulęciński Zobacz
17 2018-11-20 09:57:59 193/18 Protokół nr 193/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 14 listopada 2018 roku Powiat Sulęciński Zobacz
18 2018-11-20 09:39:15 295/4219/18 Uchwała nr 295/4219/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 206/2856/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) Urząd Marszałkowski Zobacz
19 2018-11-20 09:39:15 295/4218/18 Uchwała nr 295/4218/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2018-11-20 09:39:15 295/4217/18 Uchwała nr 295/4217/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu