ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-11-22 12:48:09 Zarządzenie Nr 0050.59.2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
2 2017-11-22 12:48:09 Zarządzenie Nr 0050.58.2017 w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 0050.29.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu przeprowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
3 2017-11-22 12:30:04 XXXV.226.2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Pikusia wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych przy jej oddaniu w użytkowanie wieczyste Miasto Gubin Zobacz
4 2017-11-22 12:25:47 XXXV.225.2017 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031 Miasto Gubin Zobacz
5 2017-11-22 12:24:38 132.2017 w sprawie wyboru wykonawców na zadanie „Doposażenie pracowni gastronomicznej kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Międzyrzeczu oraz pracowni fryzjerskiej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzcielu” Powiat Międzyrzecki Zobacz
6 2017-11-22 12:22:56 131.2017 w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r. Powiat Międzyrzecki Zobacz
7 2017-11-22 12:19:15 XXXV.224.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Gubin Zobacz
8 2017-11-22 12:16:27 XXXV.223.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina Miasto Gubin Zobacz
9 2017-11-22 12:13:46 XXXV.222.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
10 2017-11-22 12:11:53 XXXV.221.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
11 2017-11-22 12:09:50 XXXV.220.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
12 2017-11-22 12:07:48 XXXV.219.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
13 2017-11-22 11:59:19 XXXV.218.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
14 2017-11-22 11:57:35 XXXV.217.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
15 2017-11-22 11:55:41 XXXV.216.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
16 2017-11-22 11:54:07 XXXV.215.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
17 2017-11-22 11:54:07 XXXV.214.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Gubina" Miasto Gubin Zobacz
18 2017-11-22 11:50:20 XXXIV.209.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie Miasto Gubin Zobacz
19 2017-11-22 11:50:14 XXXIV.212.2017 zmieniająca uchwałę Rady miejskiej nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017r. Miasto Gubin Zobacz
20 2017-11-22 11:50:10 XXXIV.213.2017 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031 Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu