ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-09-25 15:11:58 0050.63.2017 Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Gmina Otyń Zobacz
2 2017-09-25 15:00:18 0050.64.2017 Zarządzenie w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Otyń z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Otyniu Gmina Otyń Zobacz
3 2017-09-25 14:50:19 NR XXIII.2017 Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Gmina Bogdaniec Zobacz
4 2017-09-25 14:35:24 XXXI/198/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. J. na działalność Starosty Świebodzińskiego w zakresie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej dróg Powiat Świebodziński Zobacz
5 2017-09-25 14:34:48 BR.0050.147.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 4 - Bogdaniec, gm.Bogdaniec Gmina Bogdaniec Zobacz
6 2017-09-25 14:27:42 XXXI/197/2017 w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w miejscowości Ołobok w zakresie budowy chodnika” Powiat Świebodziński Zobacz
7 2017-09-25 14:24:42 XXXI/196/2017 w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w miejscowości Ołobok w zakresie chodnika” Powiat Świebodziński Zobacz
8 2017-09-25 14:22:33 XXXI/195/2017 w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w miejscowości Podła Góra w zakresie chodnika” Powiat Świebodziński Zobacz
9 2017-09-25 14:20:21 XXXI/194/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński Zobacz
10 2017-09-25 14:16:54 XXXI/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński Zobacz
11 2017-09-25 14:14:05 XXXI/192/2017 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1211F Powiat Świebodziński Zobacz
12 2017-09-25 13:51:08 XXXI/191/2017 w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotomyskiemu zadania publicznego polegającego na kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym Powiat Świebodziński Zobacz
13 2017-09-25 13:38:21 XXXI/190/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017r. Powiat Świebodziński Zobacz
14 2017-09-25 13:33:03 XXX/2017 PROTOKÓŁ NR XXX/2017 z XXX zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego odbytej 30 sierpnia 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2 Powiat Świebodziński Zobacz
15 2017-09-25 13:02:50 132/306/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Sulęciński Zobacz
16 2017-09-25 13:02:50 132/305/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Powiat Sulęciński Zobacz
17 2017-09-25 13:02:50 132/304/17 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej w gminie Torzym Powiat Sulęciński Zobacz
18 2017-09-25 13:02:50 132/303/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku kolejnej umowy dzierżawy Powiat Sulęciński Zobacz
19 2017-09-25 13:02:50 131/17 Protokół nr 131/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 14 września 2017 roku Powiat Sulęciński Zobacz
20 2017-09-25 12:29:09 Zarządzenie Nr 0050.51.2017 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założe4ń do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2018 r. Gmina Nowe Miasteczko Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu