ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-03-25 15:54:07 0050.22.2019 naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła Gmina Bojadła Zobacz
2 2019-03-25 15:17:27 268.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych w zasobach miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2019-03-25 15:17:11 APEL 21.04.2008 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania procedury wypowiadania umów najmu i wykwaterowania dotychczasowych najemców z lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Woskowej Agencji Mieszkaniowej Urząd Marszałkowski Zobacz
4 2019-03-25 15:09:30 263.2019 w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. Miasto Zielona Góra Zobacz
5 2019-03-25 15:04:40 262.2019 w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2019-03-25 14:45:35 0050.34.2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019 Gmina Świdnica Zobacz
7 2019-03-25 14:34:30 64/2019 UCHWAŁA NR 64/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
8 2019-03-25 14:34:30 63/2019 UCHWAŁA NR 63/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Powiat Żarski Zobacz
9 2019-03-25 14:34:30 62/2019 UCHWAŁA NR 62/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Powiat Żarski Zobacz
10 2019-03-25 14:34:30 61/2019 UCHWAŁA NR 61/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Żarskiego. Powiat Żarski Zobacz
11 2019-03-25 14:34:30 60/2019 UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Żarskim w 2019 r. Powiat Żarski Zobacz
12 2019-03-25 14:27:36 23/338/19 Uchwała nr 23/338/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac Urząd Marszałkowski Zobacz
13 2019-03-25 14:27:36 23/337/19 Uchwała nr 23/337/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski Zobacz
14 2019-03-25 14:27:36 23/336/19 Uchwała nr 23/336/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie Urząd Marszałkowski Zobacz
15 2019-03-25 14:27:36 23/335/19 Uchwała nr 23/335/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim Urząd Marszałkowski Zobacz
16 2019-03-25 14:27:36 23/334/19 Uchwała nr 23/334/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Urząd Marszałkowski Zobacz
17 2019-03-25 14:27:35 25/354/19 Uchwała nr 25/354/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
18 2019-03-25 14:27:35 23/353/19 Uchwała nr 23/353/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
19 2019-03-25 14:27:35 23/352/19 Uchwała nr 23/352/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze oraz rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2019-03-25 14:27:35 23/351/19 Uchwała nr 23/351/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizowanych projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu