ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-05-25 12:25:03 0050.50.2018 w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru wyłonienia oraz kandydata na stanowisko inspektora w referacie finansowo-budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku Gmina Czerwieńsk Zobacz
2 2018-05-25 12:16:35 56/2018 Wydzielenia i wykreślenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
3 2018-05-25 12:14:12 55/2018 Tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
4 2018-05-25 12:10:29 0050.49.2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku Gmina Czerwieńsk Zobacz
5 2018-05-25 11:33:21 0050.48.2018 w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Gmina Czerwieńsk Zobacz
6 2018-05-25 11:28:26 64/18 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
7 2018-05-25 11:28:11 0050.45.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa drogi dojazdowej nr 100444F, ul. Jagodowa w m. Czerwieńsk na dz. Nr 724/11 Gmina Czerwieńsk Zobacz
8 2018-05-25 11:18:23 ZPM-193-I-2018 w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Miasto Gorzów Zobacz
9 2018-05-25 11:17:02 WA.0050.105.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.105.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żarach, ul. 1 Maja 3a. Miasto Żary Zobacz
10 2018-05-25 11:15:49 ZPM-192-I-2018 w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 9.2.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Miasto Gorzów Zobacz
11 2018-05-25 11:15:11 WA.0050.104.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.104.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach, ul. Szymanowskiego 8. Miasto Żary Zobacz
12 2018-05-25 11:13:14 WA.0050.103.2018 Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.103.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Żary o statusie miejskim za rok 2017. Miasto Żary Zobacz
13 2018-05-25 11:06:21 ZPM-191-I-2018 w sprawie obciążenia nieruchomości Miasto Gorzów Zobacz
14 2018-05-25 10:58:59 54/2018 Zmiany zarządzenia nr 47/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
15 2018-05-25 10:56:45 53/2018 Ogłoszenia konkursu ofert określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok na realizację zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ... Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
16 2018-05-25 10:52:20 52/2018 Powołania komisji rekrutacyjnej Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
17 2018-05-25 10:50:15 49/2018 Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
18 2018-05-25 10:47:29 48/2018 Zmiany zarządzenia nr 17/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na zadanie " Przebudowa budynku komunalnego ... przy ul. Fabrycznej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim" Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
19 2018-05-25 10:41:30 ZPM-190-I-2018 w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej Miasto Gorzów Zobacz
20 2018-05-25 10:35:03 ZPM-189-I-2018 w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu