ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-07-20 13:11:15 908.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018 Miasto Zielona Góra Zobacz
2 2018-07-20 12:58:09 154/2018 postępowanie nadzorcze w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXIX/168/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Powiat Wschowski Zobacz
3 2018-07-20 12:58:09 153/2018 postępowanie nadzorcze w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXIX/169/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Powiat Wschowski Zobacz
4 2018-07-20 10:25:45 272/3841/18 Uchwała nr 272/3841/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji projektu „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2018-07-20 10:25:45 272/3840/18 Uchwała nr 272/3840/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej – ul. Lotników w Zielonej Górze” Urząd Marszałkowski Zobacz
6 2018-07-20 10:25:45 272/3839/18 Uchwała nr 272/3839/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. za 2017 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
7 2018-07-20 10:25:45 272/3838/18 Uchwała nr 272/3838/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze za 2017 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
8 2018-07-20 10:25:45 272/3837/18 Uchwała nr 272/3837/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 265/3698/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
9 2018-07-20 10:25:45 272/3836/18 Uchwała nr 272/3836/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2088/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
10 2018-07-20 10:25:45 272/3835/18 Uchwała nr 272/3835/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1940/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Urząd Marszałkowski Zobacz
11 2018-07-20 10:25:45 272/3834/18 Uchwała nr 272/3834/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
12 2018-07-20 10:25:45 272/3833/18 Uchwała nr 272/3833/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Zobacz
13 2018-07-20 10:25:45 272/3832/18 Uchwała nr 272/3832/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 22 lutego 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Urząd Marszałkowski Zobacz
14 2018-07-20 10:25:45 272/3831/18 Uchwała nr 272/3831/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 13 marca 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Urząd Marszałkowski Zobacz
15 2018-07-20 10:25:45 272/3830/18 Uchwała nr 272/3830/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 270/3798/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 25 października 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne Urząd Marszałkowski Zobacz
16 2018-07-20 10:25:45 272/3829/18 Uchwała nr 272/3829/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Zobacz
17 2018-07-20 10:25:45 272/3828/18 Uchwała nr 272/3828/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Urząd Marszałkowski Zobacz
18 2018-07-20 10:25:45 272/3827/18 Uchwała nr 272/3827/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Urząd Marszałkowski Zobacz
19 2018-07-20 10:25:44 272/3844/18 Uchwała nr 272/3844/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2018-07-20 10:25:44 272/3843/18 Uchwała nr 272/3843/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Urząd Marszałkowski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu